Out of Stock

CRYSTAL BANGLE - DIY 白水晶手链 8MM

白水晶(Rock Crystal)

又名“王者水晶” 晶莹通透的白水晶是大地神气的赠礼之一,代表平衡、圆满,主健康,对于清除负性能量具有强大的功效。佩带白水晶,有「护身符」、「平安符」之功,将白水晶簇放在财位方,能使得气机旺盛,家道兴旺。

RM 365.00
Share

Item Code: SLDIY-BSJJM00-8003
Barcode: 10000276
五行
Related Items
Barcode: 10000627

RM 100.00

Barcode: 10001963

RM 98.00

Barcode: 10002165

RM 2,500.00

Barcode: 10000403

RM 220.00

Barcode: 10001616

RM 50.00

Barcode: 10000939

RM 510.00

Barcode: 10000941

RM 580.00

Barcode: 10000780

RM 110.00

Close