CRYSTAL BANGLE - DIY 佛祖茶晶水晶手链 8MM

茶水晶( SmokyQuartz)

“ 又称烟水晶、墨晶 ” 茶水晶的能量非常的平稳,所以对于情绪起伏不当的朋友来说,适合佩戴茶水晶手链来稳定人体的能量,让佩戴者能够保持一个稳定的环境,使得佩戴者给人们一种安全感哦。 如果女性佩戴茶晶手链,可以调解血气,活跃人体细胞,减缓老化速度,延续青春。 因为茶晶对应海底轮,所以茶晶有助于增强动力,提高事物物分析力,因此,茶晶手链可以让佩戴者保持冷静、理智,增强逻辑思维分析能力。 如果一个人好高骛远、眼高手低,那么,可以通过佩戴一串茶晶手链来增强行动力,避免只说不做,通过采取实际行动,以达成自己的目标。 茶晶手链还具有帮助入睡,预防失眠的效果。

RM 140.00
Share

Item Code: SLDIY-YJFZJM0-8001
Barcode: 10000269
五行
Related Items
Barcode: 10000627

RM 100.00

Barcode: 10001963

RM 98.00

Barcode: 10001860

RM 148.00

Barcode: 10000725

RM 350.00

Out of Stock
Barcode: 10000399

RM 220.00

Barcode: 10002095

RM 188.00

Out of Stock
Barcode: 10001010

RM 290.00

Barcode: 10000591

RM 120.00

Barcode: 10002094

RM 178.00

Barcode: 10000945

RM 480.00

Barcode: 10002154

RM 780.00

Out of Stock
Barcode: 10000233

RM 190.00

Close